Välkommen till Vårsalongen på Hallands Konstmuseum!

Så är det då dags för Vårsalongen, den spännande mönstringen av vad som sker i ateljéer och verkstäder runt om i Halland. Under många års författande av denna inledning har jag envist hävdat salongen som ett säkert vårtecken, kanske mer som en förhoppning än som faktaredovisning. I alla fall, den meteorologiska våren inträffade i år redan den 15 februari, men den ”upplevda” våren, när man börjar få vårkänslor, är absolut förknippad med vårsalongen.

Hallands Konstförening har under större delen av dess 90-åriga historia haft en symbiotisk relation till museet i Halmstad, numera Hallands Konstmuseum. Föreningen bildades 1932, året före invigningen av museet, och har sedan dess nästan varje år arrangerat, eller medarrangerat, konstutställningar på museet. Engagerade, framsynta och ofta välbeställda styrelsemedlemmar har medverkat till att införskaffa och donera konstverk till museet. Föreningen själv byggde upp en betydande konstsamling, som sedan ett 20-tal år ingår i
museets samlingar.

Samarbetet mellan föreningen och museet är väletablerat och har utifrån föreningens perspektiv enorma fördelar i att utställningen visas i synnerligen ändamålsenliga lokaler och med den professionalism som ett konstmuseum kan erbjuda. Det känns tryggt att salongen är ett stående inslag i museets utställningsprogram.

Vårsalongen är en jurybedömd utställning. Den som är född, uppvuxen, bosatt eller har annan påtaglig anknytning till Halland kan lämna in tre verk för juryns bedömning, och samtliga verk måste gillas av juryn för att komma med. Inlämning sker numera digitalt, vilket väsentligt underlättar för de konstnärer som är bosatta utanför länet.

Intresset för vårsalongen har alltid varit stort, såväl från de konstnärer som ansöker om medverkan som hos konstpubliken, och detta intresse har aldrig varit större. Antalet sökande i år har varit 339 vilket är fler än någonsin tidigare.

En viktig faktor för en fortsatt hög kvalitet på salongen är att vi kan engagera en kvalificerad jury för bedömning av de inlämnade verken, tre verk av varje sökande och således sammanlagt över 1 000 verk att bedöma i år. Det ska understrykas att juryns uppgift har varit att skapa en utställning utifrån sina idéer och sina preferenser. Det betyder självfallet att det bland det refuserade materialet finns mycket som är av god kvalitet, men som enligt juryns idé om vilken utställning den vill skapa inte kommit med. Längre fram i denna katalog lämnar juryn sin syn på sitt arbete med att sammanställa utställningen.

En av juryns uppgifter, förutom att välja ut verk och ge instruktioner beträffande hängningen, är att utse årets vårstipendiat.
Valet i år föll på Hanna Stenström, som förutom utmärkelsen belönas med ett stipendium på 15 000 kr.

Återigen, varmt välkommen!

Bo-Lennart Nilsson, Ordförande i Hallands Konstförening

Årets Jury

Annie Lindberg är museichef på Skissernas Museum i Lund. Hon har tidigare arbetat som intendent för Lunds universitets konstsamling och varit projektledare för Skissernas Museums fleråriga forskningsinfrastrukturprojekt.

Annie är konstvetare och arkivarie med en bakgrund inom konstpedagogik.

Karin Hasselberg Mang är konstnär och utbildad vid Rietveld akademin i Amsterdam, Kungliga konsthögskolan i Köpenhamn och Malmö Konsthögskola. I Sverige har hennes verk bland annat visats på Bonniers konsthall, Kalmar konstmuseum och Skissernas museum i Lund.

Med Malmö Konsthall har hon arbetat med offentlig konst i ett samarbete mellan Malmö stads kulturförvaltning, funktionsstödsförvaltning och Malmö kommunala bostadsbolag.

Några ord från juryn

Vilken styrka och mångfald det finns hos de halländska konstnärerna. Av över trehundra sökande till årets Vårsalong har vi valt ut 24 konstnärer. Alla konstnärer har lämnat in tre verk vardera – tre verk som tillsammans utgör en kollektion och ska bedömas som en helhet.

I urvalsarbetet har vi tilltalats av kollektioner som har en tydlig inbördes relation, men som även korresponderar med verk i andra konstnärers kollektioner för att tillsammans fungera som utställning. Ibland har det varit en oväntad materialkombination eller ett oväntat uttryck som har fångat vår uppmärksamhet. Ibland har det varit en färgskala, en komposition eller en titel. Vi har sökt efter konsekventa, eller inkonsekventa, val i allt från penseldrag till format och presentation. Vi har varit lyhörda för verk som har kopplingar till, eller på olika sätt refererar till, platser i Halland och det halländska landskapet. Ett genomgående tema bland de utvalda verken är humor – men med inslag av uppror och en känsla av motstånd. Andra röda trådar som löper genom verken är klimat och miljö, förspilld kvinnokraft, hantverk och historia. Oavsett vad så är slutresultatet en utställning som vi hoppas ska inspirera och locka till samtal.

Tack till alla konstnärer. Tack till Hallands Konstförening och Hallands Konstmuseum. Det har varit väldigt roligt och inspirerande.

Bildgalleri

Galleri med årets konstnärer

Kontakt

Projektledare för Vårsalongen 2024: Daniel Sanjay
Tel: 0735 08 81 77
E-post: varsalongen@hallandskonstforening.se
Föreningens hemsida: www.hallandskonstforening.se