Årets jurybedömda Vårsalong äger rum den 11 mars – 7 maj 2023 på Hallands Konstmuseum i Halmstad

Nu är ansökningsperioden till Vårsalongen 2023 över, tack för alla ansökningar!

Årets jury

Ýrr Jónasdóttir bor i Malmö och arbetar som chef på Ystads konstmuseum sedan 2008. I uppdraget ingår även sedan 2016 att vara chef för Bästa Biennalen – en konstfestival för barn och unga som äger rum i hela södra Sverige.
Ýrr har tidigare arbetat som intendent och pedagog på Ystads konstmuseum och på Kristianstads konsthall samt frilansat med pedagogiska och kuratorella uppdrag åt bl.a. Konstfrämjandet Skåne och Riks. Hon har en kandidatexamen i konstvetenskap från Lunds universitet.

Stefan Westling bor i Karlstad och arbetar som konstnär och kulturutvecklare på Region Värmland. Stefan har tidigare arbetat som museichef och intendent på Kristinehamns konstmuseum, drivit eget galleri, jobbat som projektledare på Konstfrämjandet Riks, varit föreståndare för Konstnärernas Kollektivverkstad i Värmland och verkat som frilansande illustratör.
Studier har han bedrivit på Beckmans Designhögskola (tidigare Beckmans skola), Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Vem kan söka?

Som behörig sökande ska du vara född år 2005 eller tidigare, vara född, uppvuxen, mantalsskriven eller boende i Halland, eller ha annan påtaglig anknytning till Halland.

Din inlämning ska ske digitalt!

Hallands Konstförening har beslutat att all inlämning numera ska ske digitalt. Du ska lämna in foto på tre konstverk för bedömning av vår jury. Undantag vad det gäller antal verk kan vara större installation med flera delar eller videoverk. Verken
får inte vara äldre än tre år och inte utställda tidigare.

OBS! Det är avgiftsfritt att lämna in konst för jurybedömning.

Den digitala inlämningen

Du har möjlighet att lämna in fotografier digitalt från måndagen den 2 januari till söndagen den 29 januari.
Du får ett svar via mejl om att bilderna kommit fram.

Jurybedömning

Jurybedömning kommer att ske vecka 6 i februari. Beslut om du blivit utvald att vara med på Vårsalongen 2023 kommer att meddelas dig så snart som möjligt efter juryns beslut.

Blir du utvald att delta i Vårsalongen 2023 kommer du att få mer information från vårsalongskommittén om uppgifter vi vill ha om dig som konstnär, regler för försäljning och hämtning av osålda konstverk efter Vårsalongens slut.

Inlämning och utrustning

Blir du antagen vill vi att du ska kunna lämna in dina verk på Hallands Konstmuseum onsdag 22 februari kl 17–20 eller torsdag 23 februari kl 11–17.

Samtliga verk ska vara färdiga för hängning alternativt för exponering. Bilder ska ha torkat och vara försedda med upphängningsanordning. Om installation lämnas, ska den åtföljas av en modell alternativt en skiss. Inga förändringar får
göras efter inlämningen.

Försäkringar

Transportförsäkringar tecknas av konstnären. Föreningen ansvarar för konstverken på museet under de tider som anges i denna handling.

Kontakt

Projektledare för Vårsalongen 2023:
Bo Lennart Nilsson, tel 0703-97 97 18
E-post: varsalongen@hallandskonstforening.se
Föreningens hemsida: www.hallandskonstforening.se

Ladda ned informationsbladet i pdf-format