Årets jurybedömda Vårsalong äger rum på Hallands Konstmuseum i Halmstad

Välkommen till Vårsalongen!

Galleri med årets konstnärer hittar du här.

Vårsalongen öppnar den 31 mars utan traditionell vernissage men med generösa öppettider från kl 11 – 20.

Digitalt invigningstal med Bo-Lennart Nilsson, ordförande i Hallands Konstförening och Magnus Jensner, museichef Hallands Konstmuseum. Tillkännagivande av Hallands Konstförenings Vårstipendiat.

Talet hittar du från den 31 mars på www.hallandskonstmuseum.se/varsalong

Öppettider Hallands Konstmuseum:

Tisdag-söndag 11-17

Onsdag 11-20

Entré: Vuxna 80 kr, studenter och pensionärer 60 kr, barn och unga upp till 19 år fri entré. Hallands Konstförenings medlemmar och utställande konstnärer går in gratis under utställningsperioden.

Museet tillämpar naturligtvis strikta coronarestriktioner, vilka du kan läsa om här: https://www.hallandskonstmuseum.se/

Årsmöte söndag 25 april kl 15.30

Hallands Konstförenings årsmöte hålls digitalt söndag 25 april kl 15.30. Möteshandlingar och länk till mötet kommer att vara tillgängliga på föreningens hemsida hallandskonstforening.se från den 1 april.

Årets jury

När Hallands Konstförening utser en jury utgår vi alltid från vissa grundkriterier. Juryn ska bestå av två personer verksamma utanför Halland. Juryns medlemmar ska vara yrkesverksamma inom konstområdet som curator, gallerist, konstvetare eller konstnär.
I år har vi valt en jury där medlemmarna är chefer för Sveriges Konstföreningar och Kristianstads konsthall.

Greta Burman

Greta Burman är sedan 2016 förbundschef på Sveriges Konstföreningar.
Greta har gått kulturvetarlinjen med konstvetenskap och museologi som huvudämnen vid Umeå universitet. Hon har tidigare arbetat som intendent för förmedling vid Moderna Museet Malmö och Malmö Konstmuseum men har också arbetat som kulturattaché på Sveriges ambassad i Rom. Hon sitter i styrelsen för Konstfrämjandet, Ideell Kulturallians och Ledarna idéburen sektor. Hon har skrivit ett flertal artiklar i olika konstböcker samt läroboken Konsten i historien, en handbok som riktar sig till högstadiet och gymnasiet.

Marika Reuterswärd

Marika Reuterswärd är sedan 2014 chef över Kristianstads konsthall. Förutom att arbeta med konsthallens utställningar har hon även kommunens uppdrag att hantera den offentliga konsten.
Marika är utbildad i konstvetenskap vid Lunds universitet. Hon var tidigare under 15 år intendent vid Malmö Konstmuseum men har också arbetat som intendent för Konstföreningen Aura i Lund, som curator för kulturföreningen Ocean och varit ordförande för Skånes konstförening, Malmö. Hon är van föredragshållare och har skrivit ett flertal artiklar i olika konstböcker och konstnärers kataloger.

Några ord från juryn

När kulturens rum sedan månader har varit stängda för besök känns uppdraget som jury för Hallands Konstförenings vårsalong 2021 extra betydelsefullt. Vårt behov av konst och kultur har väl aldrig varit större än i dessa prekära tider. I år har 263 konstnärer lämnat in sina verk och av dem har vi valt 31 konstnärer i åldrarna 19 till 81 år. Flera av de inlämnade bidragen visar på hur tekniker som kräver tid och tålamod kommit tillbaka samtidigt som det också finns exempel på dagens digitala uttryck. Bland de utvalda verken finns flera där temat anknyter till coronapandemin och i utställningen kan man förnimma den känsla av isolering och osäkerhet som många av oss upplever. Samtidigt genomsyras utställningen av en vilja att övervinna de svårigheter vi står inför. I urvalet finns verk som bygger på underfundighet, overklighet och förundran som är hoppingivande. Det har varit ett stort nöje att få möta årets alla konstnärskap och vi hoppas att den här utställningen skänker er lika stor glädje som den gett oss.