Information om inlämning till Hallands Konstförenings Vårsalong 2021

Vårsalongen pågår under tiden 31 mars – 23 maj. Om Hallands Konstmuseum  måste hålla stängt under utställningsperioden på grund av coronapandemin kommer salongen att visas digitalt på Hallands Konstförenings hemsida och via sociala medier.

Vem kan söka?

Som behörig sökande skall du vara född år 2003 eller tidigare, vara född, uppvuxen, mantalsskriven eller boende i Halland, eller har annan påtaglig anknytning till Halland.

Din inlämning ska i år ske digitalt!

Hallands Konstförening har i år, på grund av pandemin, beslutat att all inlämning ska ske digitalt. Du ska lämna in foto på tre konstverk för bedömning av juryn. Undantag vad det gäller antal verk kan vara större installationer eller videoverk. Verken får inte vara äldre än tre år och inte utställda tidigare.

Ansökningsperiod 11 januari – 14 februari

Länken till ansökningssidan finner du här: https://hallandskonstforening.se/ansok-digitalt-till-varsalongen-2021/

Viktigt att du anger storleken på din konst. Storleken ska inkludera eventuella ramar runt ditt verk.

OBS! Det är avgiftsfritt att lämna in konst för jurybedömning.

Du har möjlighet att lämna in fotografier digitalt från måndagen den 11 januari till söndagen den 14 februari. Efter det att du ansökt kommer du att få en bekräftelse på att bilderna och ansökan kommit fram.

Blir du antagen, och museet är öppet, vill vi att du ska kunna lämna in dina verk på Hallands Konstmuseum onsdagen den 3 mars klockan 14 – 19 eller torsdagen den 4 mars klockan 11 – 17. Du kommer att få en personlig tidpunkt att lämna in dina verk, för att inte skapa trängsel.

Om Hallands Konstmuseum fortfarande skulle vara stängt kommer du att få information om var konsten kommer att visas digitalt.

Konstverkens utrustning

Om du bli antagen ska samtliga verk vid inlämning vara färdiga för hängning alternativt för exponering.

Om installation lämnas skall den åtföljas av en modell alternativt en skiss. Verket kan bestå av flera delar men räknas som ett verk.
Inga förändringar får göras efter inlämningen.

Jurybedömning

Jurybedömning kommer att ske i februari, vecka 8. Beslut om du blivit utvald att vara med på Vårsalongen 2021 kommer att meddelas digitalt till dig så snart som möjligt efter juryns beslut. Blir du utvald att delta i Vårsalongen 2021 kommer du att få mer information från vårsalongskommittén om uppgifter vi vill ha om dig som konstnär, regler för försäljning och hämtning av osålda konstverk efter Vårsalongens slut.

Försäkringar

Transportförsäkringar tecknas av konstnären. Föreningen ansvarar för konstverken på museet under de tider som anges i denna handling.

Kontakt

Frågor om ansökan till Vårsalongen 2021
Bo-Lennart Nilsson 0703-97 97 18

Frågor om Vårsalongens utställning på Hallands Konstmuseum 2021
Evelina Lindblom 035-162314

Epost: varsalongen@hallandskonstforening.se
Föreningens hemsida: www.hallandskonstforening.se

Årets Jury

Greta Burman

Greta Burman är sedan 2016 förbundschef på Sveriges Konstföreningar. Greta har gått kulturvetarlinjen med konstvetenskap och museologi som huvudämnen vid Umeå universitet. Hon har tidigare arbetat som intendent för förmedling vid Moderna Museet Malmö och Malmö Konstmuseum men har också arbetat som kulturattaché på Sveriges ambassad i Rom. Hon sitter i styrelsen för Konstfrämjandet, Ideell Kultur Allians och Ledarna idéburen sektor. Hon har skrivit ett flertal artiklar i olika konstböcker samt läroboken Konsten i historien, en handbok som riktar sig till högstadiet och gymnasiet.

Marika Reuterswärd

Marika Reuterswärd är sedan 2014 chef för Kristianstads konsthall. Förutom att arbeta med konsthallens utställningar har hon även kommunens uppdrag att hantera den offentliga konsten.

Marika är utbildad i konstvetenskap vid Lunds universitet. Hon var tidigare under 15 år intendent vid Malmö Konstmuseum men har också arbetat som intendent för Konstföreningen Aura i Lund, som curator för kulturföreningen Ocean och varit ordförande för Skånes
konstförening, Malmö. Hon är van föredragshållare och har skrivit ett flertal artiklar i olika konstböcker och konstnärers kataloger.