Historia

Hallands Konstförening har en lång historia. Föreningen bildades redan 1932 på Halmstads Slott, dit landshövdingen Axel Mörner, far till konstnären Stellan Mörner, hade kallat samman ett antal konstintresserade personer. Föreningen bildades före, eller i samband med, byggnationen av Hallands museum på Tollsgatan i Halmstad.

Föreningens syfte, som det formulerades av den första styrelsen, var att anordna utställningar av konstverk, inköpa konstverk för utlottning till föreningens medlemmar samt att hålla sammanträden för överläggningar och föredrag i ämnen rörande konst.

Ganska snart efter bildandet började föreningen att anordna utställningar på Hallands museum, dels en höstsalong som så småningom kom att bli en jurybedömd utställning, och dels en vårsalong där inbjudna konstnärer ställde ut.

Så småningom, och sannolikt också för att museet själv fyllde lokalerna med utställningar, blev det för betungande för föreningen att själv anordna två stora utställningar, och 2001 blev höstsalongen i stället en jurybedömd vårsalong i den form som vårsalongen har idag.

Genom åren byggde föreningen genom inköp och gåvor upp en betydande konstsamling som innehöll bl. a. en del av Halmstadgruppens nyckelverk, men och så annan konst, nationell och internationell. Verken härbärgerades delvis i museets samlingar och ställdes ut på museet men lånades också ut till myndigheter och ibland företag i länet. Sålunda var Halmstads rådhus under många år smyckat med konstverk som tillhörde föreningen.

Efterhand blev det uppenbart att den ideella föreningen med sina begränsade resurser inte i längden skulle orka förvalta den värdefulla konstsamlingen, och 2002 beslutades att samlingen skulle säljas till Stiftelsen Hallands länsmuseer, vilket innebar att den i sin helhet kunde stanna kvar i Halmstad. För föreningen innebar försäljningen att den nu fick resurser att på ett betydande sätt öka sina insatser för den halländska konsten och länets konstnärer.

Föreningen hade under lång tid ansvaret för förvaltningen av den s.k. Nanneska samlingen, men detta uppdrag övertogs så småningom av museistiftelsen.

Föreningens insatser har varierat genom åren, men har framför allt handlat om att ställa ut konst, köpa konstverk för utlottning bland medlemmarna, ordna konstresor och föreläsningar. År 2010 beslöt föreningen att satsa på ett eget konstgalleri i Halmstad. Motivet var att, sedan Konstfrämjandet stängt sitt galleri, var möjligheterna för konstnärer att ställa ut i Halmstad synnerligen begränsade. Galleriet var mycket uppskattat av såväl publik som utställande konstnärer, men på grund av ekonomiska realiteter avvecklades galleriet efter tre år.

Idag består föreningens verksamhet i huvudsak av att arrangera vårsalongen, innebär ett betydande arbete, köpa konst för utlottning till medlemmarna, anordna en intressant föreläsning i samband med föreningens höstmöte samt att organisera konstresor.