Välkommen till Hallands Konstförening

Hallands Konstförening är en regional förening med syfte att ”inom länet verka för att underhålla intresset för den bildande konsten”. Detta görs genom att anordna utställningar, köpa konst för utlottning bland medlemmarna, dela ut stipendier samt arrangera konstresor och föredrag om konst. Föreningen bildades 1932, och anordnade sin första utställning året efter på Hallands Museum samband invigningen av museet.

Aktuellt

Vårsalongen 2022

Hallands Konstmuseum

2 april - 29 maj

Vårsalongen 2022 är lyckligen genomförd med massor av besökare och rekordförsäljning av utställda verk. Information om vårsalongen 2023 kommer under november och ansökningen öppnar i början av januari 2023.