Välkommen till Hallands Konstförening

Hallands Konstförening är en regional förening med syfte att ”inom länet verka för att underhålla intresset för den bildande konsten”. Detta görs genom att anordna utställningar, köpa konst för utlottning bland medlemmarna, dela ut stipendier samt arrangera konstresor och föredrag om konst. Föreningen bildades 1932, och anordnade sin första utställning året efter på Hallands Museum samband invigningen av museet.

Aktuellt

Vårsalongen 2020

Hallands Konstmuseum

14 mars - 3 maj 2020

Nu pågår planeringen för kommande vårsalong som 2020 kommer att vara på Hallands Konstmuseum i Halmstad. Utställningen pågår under tiden 14 mars till den 3 maj med vernissage lördagen den 14 mars.

För dig som vill söka: Under december månad kommer vi att lägga ut information, ansökningsblanketter och  inlämningsdatum för fysisk och digital inlämning.

 

 

 

Berlinstipendium

2020 års berlinstipendiater 2020 är nu utsedda.

Ansökningstiden för 2021 års stipendier är september 2020. Ansökningsformulär kommer att kunna hämtas på denna sida i god tid före ansökningsperioden.