Välkommen till Hallands Konstförening

Hallands Konstförening är en regional förening med syfte att ”inom länet verka för att underhålla intresset för den bildande konsten”. Detta görs genom att anordna utställningar, köpa konst för utlottning bland medlemmarna, dela ut stipendier samt arrangera konstresor och föredrag om konst. Föreningen bildades 1932, och anordnade sin första utställning året efter på Hallands Museum samband invigningen av museet.

Aktuellt

Konstresan inställd tills vidare.

I föreningens vårutskick berättade vi om konstresan till Skåne, som var planerad till september. Med hänsyn till de restriktioner som gäller på grund av coronapandemin är resan uppskjuten, och kommer sannolikt inte att genomföras förrän nästa år, på våren eller hösten.

Vi beklagar detta eftersom våra konstresor brukar vara väldigt populära arrangemang.

Årsmötet den 19 april är inställt

Föreningen skulle ha avhållit sitt årsmöte söndagen den 19 april. På grund av coronarestriktionerna ställs mötet in tills vidare. Ny tid för årsmötet kommer att meddelas på denna sida.

Berlinstipendium

2020 års berlinstipendiater 2020 är nu utsedda.

Ansökningstiden för 2021 års stipendier är september 2020. Ansökningsformulär kommer att kunna hämtas på denna sida i god tid före ansökningsperioden.