Välkommen till Hallands Konstförening

Hallands Konstförening är en regional förening med syfte att ”inom länet verka för att underhålla intresset för den bildande konsten”. Detta görs genom att anordna utställningar, köpa konst för utlottning bland medlemmarna, dela ut stipendier samt arrangera konstresor och föredrag om konst. Föreningen bildades 1932, och anordnade sin första utställning året efter på Hallands Museum samband invigningen av museet.

Aktuellt

Vårsalongen 2020

Hallands Konstmuseum

14 mars - 3 maj 2020

Årets jurybedömda Vårsalong äger rum den 14 mars – 3 maj 2020 på Hallands Konstmuseum i Halmstad

För dig som vill söka: information, ansökningsblanketter och inlämningsdatum för fysisk och digital inlämning hittar ni här.
Eller ladda ned informationsbladet och ansökningsblanketten direkt.

Berlinstipendium

2020 års berlinstipendiater 2020 är nu utsedda.

Ansökningstiden för 2021 års stipendier är september 2020. Ansökningsformulär kommer att kunna hämtas på denna sida i god tid före ansökningsperioden.