Välkommen till Hallands Konstförening

Hallands Konstförening är en regional förening med syfte att ”inom länet verka för att underhålla intresset för den bildande konsten”. Detta görs genom att anordna utställningar, köpa konst för utlottning bland medlemmarna, dela ut stipendier samt arrangera konstresor och föredrag om konst. Föreningen bildades 1932, och anordnade sin första utställning året efter på Hallands Museum samband invigningen av museet.

Aktuellt

Vårsalongen 2023

Hallands Konstmuseum

11 mars - 7 maj

Nu är ansökningsperioden till Vårsalongen 2023 över, tack för alla ansökningar!

Kontakt och övrig information om Vårsalongen 2023 hittar du här