Välkommen till Hallands Konstförening

Hallands Konstförening är en regional förening med syfte att ”inom länet verka för att underhålla intresset för den bildande konsten”. Detta görs genom att anordna utställningar, köpa konst för utlottning bland medlemmarna, dela ut stipendier samt arrangera konstresor och föredrag om konst. Föreningen bildades 1932, och anordnade sin första utställning året efter på Hallands Museum samband invigningen av museet.

Aktuellt

Berlinstipendiet

Du kan nu söka Hallands Konstförenings vistelsestipendium i Berlin för 2024.
Stipendiet omfattar en månads fri hyra i Berlin, medan resor och uppehälle bekostas av stipendiaten själv.

Konstresa 2023

Äntligen kan vi planera för en konstresa tillsammans igen!
Varmt välkomna på en heldagsutflykt söndagen den 3 sep till Pilane skulpturpark och Akvarellmuseet!
Temat för årets konstresa är djur och natur.