Välkommen till Hallands Konstförening

OBS! Vernissagen för årets Vårsalong är inställd, läs mer..

Hallands Konstförening är en regional förening med syfte att ”inom länet verka för att underhålla intresset för den bildande konsten”. Detta görs genom att anordna utställningar, köpa konst för utlottning bland medlemmarna, dela ut stipendier samt arrangera konstresor och föredrag om konst. Föreningen bildades 1932, och anordnade sin första utställning året efter på Hallands Museum samband invigningen av museet.

Aktuellt

Årsmötet den 19 april är inställt

Föreningen skulle ha avhållit sitt årsmöte söndagen den 19 april. På grund av coronarestriktionerna ställs mötet in tills vidare. Ny tid för årsmötet kommer att meddelas på denna sida.

Vårsalongen 2020

Hallands Konstmuseum

14 mars - 3 maj 2020

Det är med stor glädje vi hälsar er välkomna till årets vårsalong som ordnas i samarbete med Hallands Konstmuseum.

Berlinstipendium

2020 års berlinstipendiater 2020 är nu utsedda.

Ansökningstiden för 2021 års stipendier är september 2020. Ansökningsformulär kommer att kunna hämtas på denna sida i god tid före ansökningsperioden.