Välkommen till Hallands Konstförening

Hallands Konstförening är en regional förening med syfte att ”inom länet verka för att underhålla intresset för den bildande konsten”. Detta görs genom att anordna utställningar, köpa konst för utlottning bland medlemmarna, dela ut stipendier samt arrangera konstresor och föredrag om konst. Föreningen bildades 1932, och anordnade sin första utställning året efter på Hallands Museum samband invigningen av museet.

Aktuellt

Berlinstipendiet

Hallands Konstförenings Berlinstipendium innebär en månads fri vistelse i föreningens lägenhet i Berlin. Ansökningsformulär för stipendiet 2025 kommer att publiceras här på hemsidan den 1 september.