Välkommen till Hallands Konstförening

Hallands Konstförening är en regional förening med syfte att ”inom länet verka för att underhålla intresset för den bildande konsten”. Detta görs genom att anordna utställningar, köpa konst för utlottning bland medlemmarna, dela ut stipendier samt arrangera konstresor och föredrag om konst. Föreningen bildades 1932, och anordnade sin första utställning året efter på Hallands Museum samband invigningen av museet.

Aktuellt

2020 års konstlotteri

Vinnarna i 2020 års konstlotteri offentliggjordes vid föreningens årsmöte den 18 november.

Årets vinnare kan ni se här Vinnare lotteri 2020

Vinnarna informeras också via brev.

Årets vinster kan ses här.

Vinsterna visas på Halmstads Slott lördagen den 5 december kl. 12 – 14. Vi kommer att tillämpa de strikta coronareglerna, vilket innebär att endast ett begränsat antal personer får vistas samtidigt i lokalen

Vinstval sker på Halmstads Slott samma dag, lördagen den 5 december kl. 14:00.

Konstresan inställd tills vidare.

I föreningens vårutskick berättade vi om konstresan till Skåne, som var planerad till september. Med hänsyn till de restriktioner som gäller på grund av coronapandemin är resan uppskjuten, och kommer sannolikt inte att genomföras förrän nästa år, på våren eller hösten.

Vi beklagar detta eftersom våra konstresor brukar vara väldigt populära arrangemang.