Välkommen till Hallands Konstförening

Hallands Konstförening är en regional förening med syfte att ”inom länet verka för att underhålla intresset för den bildande konsten”. Detta görs genom att anordna utställningar, köpa konst för utlottning bland medlemmarna, dela ut stipendier samt arrangera konstresor och föredrag om konst. Föreningen bildades 1932, och anordnade sin första utställning året efter på Hallands Museum samband invigningen av museet.

Aktuellt

2020 års konstlotteri

Vinnarna i 2020 års konstlotteri offentliggjordes vid föreningens årsmöte den 18 november.

Årets vinnare kan ni se här Vinnare lotteri 2020

Vinnarna informeras också via brev.

Årets vinster kan ses här.

Vinsterna visas på Halmstads Slott lördagen den 5 december kl. 12 – 14. Vi kommer att tillämpa de strikta coronareglerna, vilket innebär att endast ett begränsat antal personer får vistas samtidigt i lokalen

Vinstval sker på Halmstads Slott samma dag, lördagen den 5 december kl. 14:00.

Vårsalongen 2021

Information om inlämning till Hallands Konstförenings Vårsalong 2021.

I år genomförde vi Vårsalongen under pandemins utveckling, med tydligt fokus på att skapa en trygg och säker Vårsalong tog vi hela tiden beslut utefter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi är trots allt glada att vi kunde genomföra vårsalongen i den form det var. Med både fysisk och digital inlämning. Inför 2021 års Vårsalong arbetar nu projektgruppen intensivt med att säkerställa genomförandet trots pandemin som inte tycks släppa taget än.

Årsmöte 2020

Föreningens starkt försenade årsmöte genomfördes den 18 november.

I samband med årsmötet offentliggjordes vinnarna i årets medlemslotteri. En förteckning av vinnarna finns under ”2020 års konstlotteri”.

Berlinstipendium

På grund av coronapidemin har årets stipendiater inte kunnat åka till Berlin. Föreningen har därför bestämt att 2020 års stipendiater får utnyttja stipendiet under 2021.

Någon utlysning av Berlinstipendiet för 2021 kommer följaktligen inte att ske.

Konstresan inställd tills vidare.

I föreningens vårutskick berättade vi om konstresan till Skåne, som var planerad till september. Med hänsyn till de restriktioner som gäller på grund av coronapandemin är resan uppskjuten, och kommer sannolikt inte att genomföras förrän nästa år, på våren eller hösten.

Vi beklagar detta eftersom våra konstresor brukar vara väldigt populära arrangemang.