Berlinstipendium

På grund av coronapidemin har årets stipendiater inte kunnat åka till Berlin. Föreningen har därför bestämt att 2020 års stipendiater får utnyttja stipendiet under 2021.

Någon utlysning av Berlinstipendiet för 2021 kommer följaktligen inte att ske. Förhoppningsvis har förhållandena normaliserats hösten 2021, då stipendiet för 2022 kan sökas.