Berlinstipendium

Hallands Konstförening erbjuder vistelsestipendier i föreningens lägenhet i Berlin. Stipendierna avser en månads vistelse i lägenheten. Stipendiet omfattar fri hyra i Berlin, medan resor och uppehälle bekostas av stipendiaten själv.

Lägenheten är modernt utrustad, och består av två rum, kök och badrum samt balkong. Den är belägen på Ahlbecker Straße i stadsdelen Prenzlauer Berg, och ligger nära såväl S-Bahn som spårvagn, som tar dig till Alexanderplatz på 10 minuter. Området Prenzlauer Berg är mycket populärt med mängder av affärer och restauranger.

Stipendiet kan sökas av bild- och formkonstnärer verksamma i Halland, eller annars har en tydlig anknytning till länet. Vi förutsätter också att den som får stipendiet är eller blir medlem i Hallands Konstförening.

Syftet med stipendiet är att stimulera stipendiatens konstnärliga utveckling, och föreningen ställer inga krav på återrapportering efter vistelsen.

Ansökningsförfarande:

Ansökan sker genom insändande av blanketten och ett CV på max en A4 sida. Du kan skicka in ansökan via mail. Ladda hem och fyll i ansökningshandlingen och bifoga CV med länk till hemsida.
Eller skriv ut handlingen och skicka den med vanligt brev tillsammans med CV.
Detta brev returneras inte om du inte bifogar frankerat brev med adress.

Observera att du har möjlighet att välja två alternativ för din vistelse i Berlin.

Ansökan för 2020 ska vara föreningen tillhanda senast 30 september 2019.
Vart ansökan ska skickas framgår av blanketten.

Välkommen med ansökan!

Pdf för ansökan till Berlin 2020