Styrelse

Bo-Lennart Nilsson – Ordförande, stipendium, stipendielägenhet i Berlin, hemsida
Evelina Lindblom – Vice ordförande, konstinköp
Agneta Göthesson – Konstinköp
Stefan MÅS Persson – Stipendium, stipendielägenhet i Berlin
Eva-Marie Paulsson – Sekreterare
Anne Lang – Vårsalongen, konstresor
Eva Bengtsson – Stipendium
Hans Erik Karlsson-Jarnvall – Vårsalongen
Eiler Jansson – Konstinköp, konstresor
Daniel Sanjay – Vårsalongen
Hans Delérus – Kassör