Styrelse

Bo-Lennart Nilsson – Ordförande, Stipendium, Stipendielägenhet i Berlin
Evelina Lindblom – Vice ordförande, Konstinköp
Agneta Göthesson – Konstinköp
Stefan MÅS Persson – Stipendium, Stipendielägenhet i Berlin, Hemsida
Ylva Berger – Sekreterare, Vårsalongen, Konstresa
Birgitta Andersson – Konstinköp, Konstresa
Eva Bengtsson – Stipendium
Hans Erik Karlsson-Jarnvall – Vårsalongen
Christina Andersson Wiking – Konstresa, Vårsalongen
Daniel Sanjay – Vårsalongen
Hans Delérus – Kassör