Årets jurybedömda Vårsalong äger rum på Hallands Konstmuseum i Halmstad

Välkommen till Vårsalongen på Hallands Konstmuseum!

Galleri med årets konstnärer hittar du här.

Det är med stor glädje vi hälsar er välkomna till årets vårsalong, som nu är tillbaka till sitt ursprung – men ändå inte. Föreningen har haft utställningar på museet sedan 30-talet, fast nu är det fråga om något helt annat. En gigantisk manifestation i ett tillbyggt och helrenoverat museum som i sig är underbart att bara ströva igenom. Ett arrangemang som vårsalongen kräver inte bara ändamålsenliga lokaler för att visa utställningar, utan också förutsättningar för att ta emot väldigt många konstverk, jurybedöma dessa, återlämna refuserade verk och därefter hänga ett oförutsett antal verk, och allt under loppet av en dryg vecka. Vårsalongen ordnas i samarbete med Hallands Konstmuseum, och utan museets tekniska förutsättningar och kompetenta och intresserade personal hade detta arrangemang inte varit möjligt.

Vårsalongen är en jurybedömd utställning. De som uppfyller kvalifikationen att vara född, bosatt eller uppvuxen i Hallands län kunde lämna in vardera tre verk för juryns bedömning. Samtliga tre måste gillas av juryn för att komma med, men i vissa fall, t.ex. om det är fråga om mycket stora verk, kan färre än tre vara med i utställningen. Det fanns möjlighet att lämna in verken såväl digitalt som fysiskt, och 40 % av konstnärerna valde det digitala alternativet. Många uppskattar möjligheten att lämna in originalverken, men digitalinlämning gör det möjligt för konstnärer ”i förskingringen” att också kunna delta.

Årets jury har varit Bettina Pehrsson, chef för Kalmar konstmuseum och Markus Emilsson, konstnär med i huvudsak glaset som uttrycksform. Juryns uppgift har varit att, förutom bland nästa 800 verk välja ut vad som ska ställas ut, utse årets Vårstipendiat. Valet föll i år på Astrid Wallerman, som belönas med ett stipendium om 15 000 kr. Längre fram i denna katalog beskriver juryn sina intryck från juryarbetet. Resultatet av årets juryarbete blev något alldeles extra. Av de 264 konstnärer som lämnat in 3 verk vardera blev 63 antagna av juryn, och 179 verk finns med i utställningen, rekord alla kategorier. Av de antagna är 28 debutanter på vårsalongen, självklart rekord det också. För att citera förordet till katalogen för en annan känd vårsalong, ”illa vore väl om det inte finns något som väcker lust eller ilska, kärlek eller hat.”

Varmt välkommen!
Bo-Lennart Nilsson
Hallands Konstförening, ordförande

Följ Hallands Konstmuseums hemsida för aktuella öppettider www.hallandskonstmuseum.se

Årets Jury

När Hallands Konstförening utser en jury utgår vi alltid från vissa grundkriterier. Juryn ska bestå av två personer verksamma utanför Halland. Juryns medlemmar ska vara yrkesverksamma inom konstområdet som curator, gallerist, konstvetare eller konstnär.
I år har vi valt en jury där medlemmarna är verksamma i Kalmar och Orrefors.

Samlingsutställningar som riktar sig till både amatörer, professionella och hobbyskapare har sin unika karaktär och drivkraft. Där ges plats för olika hantverk, materialanvändande och färdigheter. I vårsalongen får verk med skiftande bildvärldar och berättelser hänga sida vid sida och där möts olika traditioner och ambitioner. I det kan oanade möten uppstå, möten som i sin tur ger nytt värde till de enskilda verken. Det finns en speciell energi och direkthet i det brokiga och uttrycksfulla som vårsalongen erbjuder. Det känns generöst, äkta och levande!

Hallands Konstförenings vårsalong har en lång tradition och utställningen väcker nyfikenhet och engagemang både hos utövare och publik. I år sökte 264 personer och varje ansökan innehöll tre verk som skulle bedömas som en helhet. Det var stor dominans av bildkonst, akvarell, olja, tusch, broderier, foto men det fanns också skulpturala verk av keramik, textil, trä m.m. Den stora variationen och den påtagligt höga nivån som vi mötte gjorde juryarbetet både svårt, spännande och roligt. Det urval vi kommit fram till är av mycket olika art och karaktär och har skett både utifrån de enskilda verken och till den helhet som de skapar. Det finns förstås många utställningar som skulle kunna ha gjorts utifrån alla de bidrag som skickats in. Vi valde 63 utövare och sammanlagt 179 verk och vi hoppas att utställningen ger dig möjlighet till både trygga och överraskande möten med nya och gamla bekantskaper.

Bettina Pehrsson
Chef på Kalmar Konstmuseum. Tidigare konsthallschef och konstnärlig ledare på Marabouparken i Sundbyberg och innan dess biträdande direktör på laspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

Markus Emilsson
Konstnär och craftist med glas som huvudmaterial. Han har en masterexamen från Konstfack och fleråriga utbildningar inom glashantverk från skolorna i Kosta och Orrefors. Markus bor i Växjö men har haft separatutställningar och deltagit i flertalet grupputställningar runtom i Sverige. Han har skapat flera offentliga konstverk samt curerat utställningar och gästföreläst både i Sverige och utlandet.