Årets jurybedömda Vårsalong äger rum på Hallands Konstmuseum i Halmstad

Årets Jury

Bettina Pehrsson, chef på Kalmar Konstmuseum. Tidigare konsthallschef och konstnärlig ledare på Marabouparken i Sundbyberg och innan dess biträdande direktör på Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.
Markus Emilsson, glaskonsthantverkare och craftist. Markus Emilsson är född 1973 och utbildad på Kosta glascenter och Riksglasskolan i Orrefors.

Vem kan söka?

Som behörig sökande skall du vara född år 2002 eller tidigare, vara född, uppvuxen, mantalsskriven eller boende i Halland, eller har annan påtaglig anknytning till Halland.

Din inlämning!

Du ska lämna in 3 stycken konstverk för bedömning av vår jury. Undantag vad det gäller antal verk kan vara större installationer eller videoverk. Verken får inte vara äldre än tre år och inte utställda tidigare. Du kan ansöka på följande vis:
– DIGITALT
– PÅ HALLANDS KONSTMUSEUM I HALMSTAD
Oavsett vilken inlämningsform du väljer ska du använda vår anmälningsblankett OBS! Det är avgiftsfritt att lämna in konst för jurybedömning.

Digital inlämning

Du har möjlighet att lämna in fotografier digitalt från lördagen den 1 februari till torsdagen den 20 februari på www.hallandskonstforening.se, då hittar du även mer information om hur du går tillväga. Du får ett svar via mejl om att bilderna kommit fram.
Lämnar du in digitalt och blir antagen vill vi att du ska kunna lämna in dina verk på Hallands Konstmuseum onsdagen den 4 mars.

Inlämning på Hallands Konstmuseum

Tider för inlämning är:
Söndag 23 februari kl 12.00-16.00
Onsdag 26 februari kl 16.00-19.00
* Glöm inte anmälningsblanketten i 3 exemplar!

Konstverkens utrustning

Samtliga verk skall vara färdiga för hängning alternativt för exponering.
Bilder skall ha torkat och vara försedda med upphängningsanordning.

Installation

Om installation lämnas skall den åtföljas av en modell alternativt en skiss så att juryn kan bedöma verket. Verket kan bestå av flera delar men räknas som ett verk. Inga förändringar får göras efter inlämningen.

Jurybedömning

Jurybedömning kommer att ske fredagen den 28 februari. Beslut om du blivit utvald att vara med på Vårsalongen 2020 kommer att meddelas dig så snart som möjligt efter juryns beslut. Vid digital inlämning kommer du att få besked digitalt annars kommer beskedet per post. Blir du utvald att delta i Vårsalongen 2020 kommer du att få mer information från vårsalongskommittén om uppgifter vi vill ha om dig som konstnär, regler för försäljning och hämtning av osålda konstverk efter Vårsalongens slut.

Hämtning

Konstverk som ej blivit antagna till Vårsalongen 2020 ska hämtas! Efter jurybedömningen ska föreningen och Hallands Konstmuseum färdigställa årets vårsalong. Du som inte kommit med måste därför hämta den konst du lämnat in för bedömning.
Tid för hämtning: Onsdagen den 4 mars kl: 14.00-19.00

Försäkringar

Transportförsäkringar tecknas av konstnären. Föreningen ansvarar för konstverken på museet under de tider som anges i denna handling.

Kontakt

Projektledare för Vårsalongen 2020:
Daniel Sanjay
Tel: 0735 08 81 77
Epost: varsalongen@hallandskonstforening.se
Föreningens hemsida www.hallandskonstforening.se

Viktigt! Anmälningsblankett

Glöm inte anmälningsblanketten.
Anmälningsblanketten skall bifogas som ifylld fil vid digital inlämning och som fysisk utskrift i 3 exemplar vid inlämning på Hallands Konstmuseum i Halmstad.