Information om inlämning till Hallands Konstförenings Vårsalong 2022

Vårsalongen 2022 pågår under tiden 2 april – 29 maj.

Vem kan söka?

Som behörig sökande skall du vara född år 2004 eller tidigare, vara född, uppvuxen, mantalsskriven eller boende i Halland, eller har annan påtaglig anknytning till Halland.

Din inlämning ska i år ske digitalt!
Hallands Konstförening har beslutat att all inlämning numera ska ske digitalt. Du ska lämna in foto på tre konstverk för bedömning av juryn. Undantag vad det gäller antal verk kan vara större installationer eller videoverk. Verken får inte vara äldre än tre år och inte utställda tidigare.

Ansökningsperiod 10 januari – 20 februari

Länken till ansökningssidan finner du här:
https://hallandskonstforening.se/ansok-digitalt-till-varsalongen-2022/

Viktigt att du anger storleken på din konst. Storleken ska inkludera eventuella ramar runt ditt verk.

OBS! Det är avgiftsfritt att lämna in konst för jurybedömning.

Du har möjlighet att lämna in fotografier digitalt från måndagen den 10 januari till söndagen den 20 februari. Efter det att du ansökt kommer du att få en bekräftelse på att bilderna och ansökan kommit fram.

Blir du antagen, och museet är öppet, vill vi att du ska kunna lämna in dina verk på Hallands Konstmuseum onsdagen den 16 mars klockan 17 – 20 eller torsdagen den 17 mars klockan 11 – 17.

Konstverkens utrustning

Om du bli antagen ska samtliga verk vid inlämning vara färdiga för hängning alternativt för exponering.

Om installation lämnas skall den åtföljas av en modell alternativt en skiss. Verket kan bestå av flera delar men räknas som ett verk.

Inga förändringar får göras efter inlämningen.

Jurybedömning

Jurybedömning kommer att ske i februari, vecka 9. Beslut om du blivit utvald att vara med på Vårsalongen 2022 kommer att meddelas digitalt till dig så snart som möjligt efter juryns beslut. Blir du utvald att delta i Vårsalongen 2022 kommer du att få mer information från vårsalongskommittén om uppgifter vi vill ha om dig som konstnär, regler för försäljning och hämtning av osålda konstverk efter Vårsalongens slut.

Försäkringar

Transportförsäkringar tecknas av konstnären. Föreningen ansvarar för konstverken på museet under de tider som anges i denna handling.

Kontakt

Frågor om ansökan till Vårsalongen 2022
Daniel Sanjay tel: 0735 08 81 77

Frågor om Vårsalongens utställning på Hallands Konstmuseum 2022
Epost: varsalongen@hallandskonstforening.se
Föreningens hemsida: www.hallandskonstforening.se

Årets jury

Stina Wirsén är verksam som illustratör, författare och konstnär. Medverkar sedan 30 år i Dagens Nyheter och har illustrerat över 100 barnböcker. Arbetar just nu bland annat med en offentlig utsmyckning för St Paulskyrkan i Stockholm. De senaste åren har flera utställningar med Wirséns arbeten turnerat i Sverige och USA, bla ”Haute Papier” i samarbete med Bea Szenfeld samt ”Bilderbokskonst” på Värmlands museum.

Patrik Steorn är chef för Göteborgs Konstmuseum och docent i konstvetenskap. Tidigare chef för Thielska Galleriet, verksam som forskare och lektor inom konstvetenskap och modevetenskap vid Stockholms universitet och disputerade med avhandlingen ”Nakna män. Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915” 2006.