Vårsalongen 2022 kommer att pågå under tiden 4 april till 29 maj. Planering pågår.