Välkommen till Vårsalongen på Mjellby Konstmuseum!

Vernissage 16 mars kl 13.00

Galleri med årets konstnärer hittar du här.

Efter att i två år ha arrangerats på Varbergs fästning är nu Vårsalongen tillbaka i Halmstad, och denna gång på Mjellby Konstmuseum. Vi är väldigt glada att få samarbeta med Halmstads kommun om detta för det halländska konstlivet så viktiga arrangemang. Det finns inte så många anpassade lokaler i länet som förmår att hantera Vårsalongen med inlämning av många konstverk, juryarbete, återlämning av refuserade verk under loppet av en vecka och så småningom en utställning med ett vid planeringen okänt antal verk. Mjellby Konstmuseum är naturligtvis perfekt för ändamålet, och när nu salongen är hängd kan jag konstatera att förberedelserna fungerat helt utan mankemang.

Vårsalongen ordnas i samarbete med Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands Länsmuseer, som båda bidrar med betydande resurser för genomförandet av arrangemanget. För Mjellby är det särskilt utmanande eftersom en annan utställning, med samtidig vernissage kommer att pågå i museet.

Vårsalongen är en jurybedömd utställning. De som uppfyller kvalifikationen att vara född, bosatt eller uppvuxen i Hallands län kunde lämna in vardera tre verk för juryns bedömning. Samtliga tre verk måste gillas av juryn för att komma med.
Det fanns möjlighet att lämna in verken såväl digitalt som fysiskt, och drygt en tredjedel av konstnärerna valde det digitala alternativet. Många uppskattar möjligheten att lämna in originalverken, men möjligheten till digitalinlämning gör det möjligt för konstnärer ”i förskingringen” att också kunna delta.

Årets jury har varit Thomas Kjellgren, kurator, författare och poet, tidigare chef på Kristianstads Konsthall och Gert Germeraad, konstnär och fotograf, bosatt och verksam i Skåne. Juryns uppgift har varit, förutom att välja ut de verk som ska ställas ut och ge anvisningar för hängningen, också att utse årets Vårstipendiat.

Varmt välkommen!

Bo-Lennart Nilsson
Hallands Konstförening, ordförande

Årets jury

När Hallands Konstförening utser en jury utgår vi alltid från vissa grundkriterier. Juryn ska bestå av två personer verksamma utanför Halland. Juryns medlemmar ska vara yrkesverksamma inom konstområdet som curator, gallerist, konstvetare eller konstnär. I år har vi valt en jury där medlemmarna är verksamma i Skåne.

Thomas Kjellgren
Kurator, författare och poet, tidigare intendent på Grafikens Hus i Mariefred och chef för Kristianstads Konsthall.

Gert Germeraad
Konstnär- skulptör och fotograf. Utbildad, bland annat vid Konstakademin i Holland och nu sedan flera år bosatt, och verksam, i Skåne (Eljaröd)

Foto: Stefan MÅS Persson

Några ord från juryn

En i bästa mening brokig och utmanande mångfald mötte oss när vi som jury kom till Mjellby konstmuseum för att välja ut verken till 2019 års Vårsalong. Att Hallands konstförening kan arrangera utställningen i de här inbjudande lokalerna är bara att gratulera.

Uppgiften som jurymedlem är alltid lika spännande och krävande. Öppenhet måste kopplas till noggrannhet och allvar. Mest ändå är arbetet lustfyllt eftersom man får möjlighet att se konst som i ett slutligt urval och utställning liksom tar tempen på konstuttrycken i en regions samtida konstliv. Vi bidrar ju även till att kunna visa fram enskilda konstnärskap som kan kännas både angelägna och intressanta.

Vår inriktning var också självklar från början: när vi bedömer verk av 218 konstnärer måste vi förhålla oss till en rikt varierad spännvidd vad gäller genrer och motiv, tekniker och material. Att konstnärerna inte är namngivna och anonyma gör att vi får förhålla oss till de verk vi ser, och inget annat. De tre verken i varje inlämnad kollektion måste kännetecknas av en personlig hållning, men även av kvalitet och konsekvens. Verken måste även uppvisa en tydlig materialkänsla och att den ”berättelse” som gestaltas formuleras med en väl behärskad form- och färgbehandling.

En salongs fortlevnad bygger ju på att uttryck från flera olika generationers konstnärer kommer att samspela i ett och samma rum. Man kan därför inte klaga på spännvidden i årets utställning. Det visade sig nämligen att den äldste deltagaren av de antagna är född 1924 och den yngste 1987. Måleri varvas med foto, teckningar och grafik. Här finns även skulptur, video, textil och installationer. Av de 32 antagna konstnärerna är 25 kvinnor och 7 män. En tredjedel är debutanter. Även geografiskt blev det en bra spridning med deltagare från Laholm i syd till Kungsbacka i norr.

I juryns uppgift låg också att utse årets stipendiat. Vi valde Rigmor Dahlqvist, från Eldsberga. Hennes tre teckningar, ”Lyssnare”, med en lika nyfiket prövande som distinkt, medveten och finkänslig linjeföring skapar förtätade människoporträtt som både fördjupar och överraskar.

Till sist vill vi varmt tacka alla ni i Hallands konstförening som med en beundransvärd outtröttlighet och entusiasm hanterade alla konstverken. Vårt arbete underlättades dessutom genom att ni så generöst och trivsamt skapade ett bra och minnesvärt arbetsklimat.