Lilian Engstrand – Halmstad – Född 1952 – Debutant