Lars FE Bengtsson – Halmstad – Född 1924 – Debutant