Vinst nr 10

Akvarell på duk och sinuskorrigerad vinyl, 38 x 61 cm