89, 90, 91 – Maria Lindström – Våxtorp – Född 1961