57, 58 – Gitt Grännsjö–Carlsson – Laholm, Född 1944