122, 123, 124 – Anna Ryman – Stråvalla – Född 1979