Årsmötet den 19 april är inställt

Föreningen skulle ha avhållit sitt årsmöte söndagen den 19 april. På grund av coronarestriktionerna ställs mötet in tills vidare. Ny tid för årsmötet kommer att meddelas på denna sida.