42 – Maria Lindström – Våxtorp – Född 1961

Bild på konstverk