47 – Kamil A Lukaszewicz – Halmstad – Född 1947 – Jaroslav Richtr – Halmstad – Född 1953