tärnan-dyker-i-sin-vik-trärelief-skuren-i-furu-i-ett-stycke-och-målad-med-oljefärg