samlaren-akryl-pa-duk-haftas-fast-i-vagg-210×270-cm