lattsam-plats-i-livet-akryl-oljepastell-blyerts-90×70-cm