längta-bort-och-hem-del-av-nordiska-filt-lergodsreadymade-15×5-cm-