Konstresan inställd tills vidare.

I föreningens vårutskick berättade vi om konstresan till Skåne, som var planerad till september. Med hänsyn till de restriktioner som gäller på grund av coronapandemin är resan uppskjuten, och kommer sannolikt inte att genomföras förrän nästa år, på våren eller hösten.

Vi beklagar detta eftersom våra konstresor brukar vara väldigt populära arrangemang.

Årets konstresa skulle gått till Skåne med besök på tre olika konsthallar/gallerier, Wanås skulpturpark och konsthall, Rikstolvan galleri och Olseröd konsthall.