i-bön-för-världen-skulpturer-i-stengods-ca-37-40-cm-höga-