Årsmöte 2020

Medlemmarna i Hallands Konstförening kallas till årsmöte.
I samband med årsmötet kommer vinnarna i årets medlemslotteri att tillkännages.

Årsmöte

Onsdagen den 18 november klockan 18:00 på Hallands Konstmuseum, Halmstad.

Då antalet samtidigt närvarande i lokalen är begränsat krävs anmälan om fysisk närvaro vid mötet, och först till kvarn gäller. Anmälan görs vie e-post till ylva.berger@yahoo.se, eller telefon till Ylva Berger, 070 662 60 52.

För dem som vill följa mötet digitalt kommer en länk att läggas upp på föreningens hemsida hallandskonstforening.se någon dag före mötet.

Dagordning, verksamhetsberättelse och årsredovisningen för 2019 kan ni hämta nedan.

Dagordning 201118

Årsredovisning 2019, Hallands Konstförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019

Välkomna!