Bilder från vårsalongen 2007 som hölls på Museet i Halmstad