Vårstipendiaten 2018

Elisabeth Dahlgren
från Frillesås
blev årets stipendiat
förutom äran fick hon
också 15 000 kr.