Några ord från juryn

Hallands konstförenings vårsalong har sin granskning och utställningshall på Varbergs fästning, vägg i vägg med Hallands kulturhistoriska museum.

Att som jury ägna en heldag åt att låta fantasi, tankevärldar, färger, former, tekniker och material kollidera och tumla runt i ett verkligt upplevelsefullt rum berikar ens inre liv.

Som helhet har 208 lämnat in sina verk med några undantag är det tre verk var, digitalt eller, med en viss övervikt, direkt till museet eller via post. Av dessa blev till slut – en lång dags färd genom konsten – 36 antagna. Alla verk sågs utan att upphovspersonen var namngiven och det är intressant att notera att av dessa var 31 kvinnor och fem män. Vidare var hela 43 procent, 15 personer, debutanter. Och åldersfördelningen sträckte sig från födda på 1920-talet till 1990-talet. Intressant är också att många lämnade in från Halmstad, Varberg, Kungsbacka och Falkenberg men att det till sist blev en stark övervikt för dem från Varberg.

 

Från början hade vi i juryn ett antal riktlinjer; se över så att en bredd kunde säkras, både vad gällde tekniker, motiv et cetera, och på så sätt också försöka säkra att det blev en intressant mångfald med alla skalor på temperaturer och innehåll. Av de som valdes ut var det också viktigt att få en ”kropp” på konstnärskapet. Att verken bildade en tydlig helhet och visade på inriktning, färg- och formbehandling och, genom de obligatoriska tre verken som skulle med, i sig skapade bilden av konstnären. En salong blir alltid en summa av ett antal enskildheter men de kommer likväl att utgöra en helhet tillsammans. Hängningen är en viktig del eftersom varje verk skall hängas så det kan bevara sin egen energi och sitt rum i konkurrens med det som hängs bredvid. Ett verkligt grannlaga arbete.  Vi hoppas att de som nu utgör Vårsalongen 2018 skall överraska, glädja, förvåna, roa, uppskattas och mer därtill.

  Juryn utsåg även årets stipendiat som blev Elisabeth Dahlgren från Frillesås. Hennes tre målningar i akryl på pannå; Climb, Rest och Jump, utgjorde en sammanhållen enhet och hade kompositionella överraskningar i en målerisk tecknad seriestil.

  Ett stort tack till alla ni som under granskningsdagen på olika sätt hanterade de många verken både fysiskt och administrativt. Ni från Hallands konstförening utgör ett topp-team och det gjorde dagen extra rolig och minnesvärd.

 

Isabella Nilsson, ständig sekreterare / VD, Kungliga Konstakademien

Bodil Magnusson, konstintendent, Mölndals stad