Hallands Konstförenings Vårsalong 2019

Vårsalongen kommer att äga rum på Mjellby Konstmuseum i Halmstad.
Vernissage den 16 mars och utställningen pågår fram till den 5 maj.

Inlämning via Webb och per post kommer att ske mellan den 1 - 22 februari.
(Information om hur man går tillväga meddelas senare)
Fysisk inlämning den 24 och 27 februari på Mjellby Konstmuseum.
(Exakta tider meddelas senare)