Vårstipendiaten 2017

Ana Carolina Fleming
blev årets vårstipendiat
förutom äran 15 000 kr

  

Varför Juryns valde Ana

Till 2017 års stipendiat utsåg vi nr 57 vilket visade sig vara Ana Carolina Fleming.
Hon arbetar med ett kraftfullt och tidlöst uttryck som förstärks av teknikvalet, linoleum
och collage. Hennes i grunden traditionellt svartvita grafiska teknik med inslag av
färgmarkörer och textfragment blir som starka utropstecken och uppmaningar i
samtiden. Konstnären vill förmedla något till betraktaren, "Solidaritet värmer" eller
"Den gamla världen störtar samman". Det tycker vi att hon verkligen lyckas med.