Juryn 2017

När Hallands Konstförening utser en jury utgår vi alltid från visa grundkriterier. Juryn
ska bestå av två personer verksamma utanför Halland. Juryns medlemmar ska vara
yrkesverksamma inom konstområdet som curator, gallerist, konstvetare eller
konstnär. I år har vi valt en jury där medlemmarna är verksamma I Stockholm och Kristianstad.

Björn Wetterling
Innehavare av Wetterling Gallery i Stockholm

Claudia Schaper
Konstintendent vid Kristianstads Konsthall

Juryn har ordet.
Att ta sig an ett så stort och brett material som de inlämnade verken till Hallands
konstförenings vårsalong visade sig vara var både spännande och svårt. Det var
med stor respekt och nyfikenhet som vi startade arbetet med urvalsprocessen på den
anrika och vackra plats som Varbergs fästning utgör. Ett hav av nära 650 konstverk
mötte oss i den stora salen där vårsalongen kommer att ha sin hemvist för året. Med
fantastisk assistans av bl a Hallands konstförenings eldsjälar gick vi systematiskt
igenom en rik flora av genrer, tekniker och uttryck.
Ett mål i urvalet var bland annat att få med representanter från de olika bild- och
formområdena. Efterhand hittade vi ett riktigt fint urval där både textil och keramisk
form fanns med. Figurativt och abstrakt måleri, teckning, akvarell, foto, skulptur,
grafik och rörlig bild är alla representerade, men också helt oväntade material. Vi är
glada över att se både det storskaliga och de riktigt småskaliga inslagen ta plats i
utställningen.
Vi måste säga att det var en riktigt rolig och givande dag att få komma till fästningen
med all den historia väggarna besitter och att samtidigt få se konstverken i sin fysiska
form, vilket har varit en stor fördel vid bedömningsarbetet. Juryarbetet har skett utan
kännedom om konstnärernas namn, ålder, kön, utbildning eller härkomst. Vilket
också gjorde det extra spännande att se utfallet.

När vi kom till val av stipendiat så var vi rörande eniga och glada över att vi hittat en
så för oss självklar kandidat.


Till 2017 års stipendiat utsåg vi nr 57 vilket visade sig vara Ana Carolina Fleming.
Hon arbetar med ett kraftfullt och tidlöst uttryck som förstärks av teknikvalet, linoleum
och collage. Hennes i grunden traditionellt svartvita grafiska teknik med inslag av
färgmarkörer och textfragment blir som starka utropstecken och uppmaningar i
samtiden. Konstnären vill förmedla något till betraktaren, "Solidaritet värmer" eller
"Den gamla världen störtar samman". Det tycker vi att hon verkligen lyckas med.

 

 

En del av de inlämnade verken inför juryarbetet