Juryn 2016,
 Ann Eringstam Fotokonstnär och
 Pontus Hammarén Museiechef Borås Konstmuseum

Några ord från juryn

268 konstnärer lämnade i år in verk till Hallands Konstförenings Vårsalong.
I runda slängar har vi i juryn tittat på 800 konstverk under en dag.
Bland så många inlämnade konstverk finns det naturligtvis åtskilligt som är
spännande ur ena eller andra aspekten. Stundtals var vi helt eniga i urvalsarbetet,
emellanåt gick våra meningar isär. Det är ju egentligen de tillfällen som är mest
intressanta - då man på något vis tvingas formulera vilken syn man har på konst.
Efter att urvalsarbetet var gjort skissade vi på hur hängningen ungefär skulle se ut.
Genom att placera ut de antagna konstverken i de aktuella utställningsrummen såg vi
utställningen börja ta form. Det är kanske den allra mest stimulerande delen av vårt
arbete.

En gällande regel hade vi att iaktta i urvalsarbetet. Av den enskilde konstnärens tre
inlämnade verk skulle allt eller inget tas med. Den regeln får lite olika konsekvenser.
Det kändes svårt men var nödvändigt att refusera starka enskilda verk då övriga två
inlämnade verk inte höll samma höga klass. Mest smärtsam blev förstås en sådan
refusering om det bara var ett verk som vi inte tyckte platsade. En annan konsekvens
regeln får - för konstnärerna - är att det blir svårt att göra "helgarderingar", det vill
säga att lämna in tre totalt olika verk om hopp att juryn ska gilla minst ett av
uttrycken... Och för publiken kan ett resultat av regeln bli att man går miste om vissa
enskilda höjdpunkter, men i gengäld får man en tydligare och rikare bild av de
enskilda konstnärskapen, då man alltid får se tre verk. Så allt-eller-inget-regeln finns
där på gott och ont kan man väl sammanfattande uttrycka det.
Vi tycker att det blev en dynamisk och brokig salong. Det är den vilda blandningen
som gör salonger så underhållande att se menar vi. Hoppas du också finner årets
salong underhållande!

  Pontus Hammarén och Ann Eringstam

 


I år fick man bara lämna in 3 verk var och alla måste bli godkända för att komma med.
Det var 267 som lämnat in ca 800 verk. Ett nytt rekord
Kvar blev 47 även det ett nytt rekord! Plus tre stipendiater.
Av dessa var 31 kvinnor och 16 män, 18 debutanter.
Yngste deltagaren är född 1994 och äldsta (2 st.) 1940


Efter många timmar började det bli lite mindre kvar.