Styrelsen för Hallands Konstförening

Bo-Lennart Nilsson                Ordförande, Stipendium, Stipendielägenhet i Berlin
Evelina Lindblom                  Vice ordförande, Konstinköp
Agneta Göthesson                 Konstinköp
Stefan MÅS Persson              Stipendium, Stipendielägenhet i Berlin, Hemsida
Ylva Berger                           Sekreterare, Vårsalongen, Konstresa
Birgitta Andersson                 Konstinköp, Konstresa
Eva Bengtsson                       Stipendium
Camilla Rosberg
Christina Andersson Wiking   Konstresa, Vårsalongen
Daniel Sanjay Hansson          Vårsalongen
Hans Delérus                          Kassör