Styrelsen för Hallands Konstförening

Bo-Lennart Nilsson Ordförande, Stipendium, Stipendielägenhet i Berlin
Evelina Lindblom Vice ordförande, Vårsalongen, Konstinköp
Agneta Göthesson Konstinköp
Staffan Löwgren Kassör
Stefan MÅS Persson Stipendium, Stipendielägenhet i Berlin, Hemsida
Ylva Svederberg-Berger Sekreterare, Vårsalongen, Konstresa
Birgitta Andersson  Konstinköp, Konstresa
Eva Bengtsson Stipendium
Camilla Rosberg
Christina Andersson Wiking Konstinköp 
Daniel Sanjay Hansson Vårsalongen