Stipendiat år 2004 blev Tommy E Westerling från Åled

Här visar vi 6 av hans bilder


Tommy E Westerling    "utan titel "  


Tommy E Westerling  "Viken"   2003


Kvadrater


Utan titel


Landskap


Landskap