Medlemsinformation hösten 2009.

 

 

 

Här kommer höstens medlemsinformation.

 

Som vanligt får Du här en inblick i höstens aktiviteter.
Du kan givetvis få yttrligare information på vår hemsida www.hallandskonstforening.se där inte minst verken i årets medlemslotteri presenteras.

 

De medlemmar som glömt att betala medlemsavgiften får också bifogat en påminnelsefaktura. För att Du skall vara med i vår utlottning måste medlemsavgiften vara betald senast den 30 september.

 

Välkommen till höstens aktiviteter


Innehåll

Ordföranden har ordet                                                 sid 2

Styrelsens sammansättning                                        sid 3

Program                                                                        sid 4

Information om stadgar                                               sid 4

Presentkort                                                                   sid 4

Kallelse till höstmöte                                                    sid 6            

QL-turens konstresa                                                    sid 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till medlemmarna i Hallands Konstförening

Vad fort den gick, sommaren. Det är redan dags att informera om vad som händer i hallands Konstförening under hösten.

 

Onsdagen den 4 november kl. 18.30 är det dags för vårt traditionella höstmöte, vilket som vanligt hålls på Högskolan i Halmstad. Årets föredragshållare är chefen för Malmö Konstmuseum, Göran Christenson som, hoppas jag, bl a berättar om museets fantastiska samling av rysk konst.

 

På mötet presenterar vi våra nya stipendiater – som ni vet delar vi ut flera mycket attraktiva stipendier varje år. Vi lottar också ut några konstverk till närvarande medlemmar, och avslutar kvällen med något gott att äta och dricka.

 

Naturligtvis ska vi också tillkännage vinnarna i årets konstlotteri.

 

Var vi ska arrangera utställningen av årets vinstkollektion är i skrivande stund inte klart. Den kulturskymning som är en av följderna av den ekonomiska krisen påverkar också tillgången på lämplig lokal. När och var utställning och vinstval kommer att hållas kommer därför att annonseras i samband med höstmötet. Som vanligt är det möjligt att se vinstkollektionen på föreningens hemsida, www.hallandskonstforening.se.

 

Din anmälan till höstmötet skickar du till Anders Sträng enligt bifogade instruktioner.

 

Ett utmärkt tillfälle att se på konst, och dessutom träffa andra konstintresserande, är att följa med på en konstresa. Jag rekommenderar en färd med QL-turen, och mera information om höstens resa finns i detta utskick.

 

Några medlemmar har ännu inte betalt sin medlemsavgift. Använd bifogade inbetalningskort.

 

Väl mött på våra aktiviteter!

 

Bo-Lennart Nilsson, ordförande

E-post: bo.lennart.nilsson@telia.com

Tel:      0703-97 97 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen/Kontaktpersoner

 

 

 

 

 

 

Namn

Adress

Befatt

Tfn bostad

Tfn arbete

Mobiltfn

E-post

Bo-Lennart Nilsson

Eketångavägen 30

ordf

035-17 30 52

 

070-339 79 183

bo.lennart.nilsson@telia.com

 

302 41 Halmstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evelina Lindblom

Karl XI:s väg 49

v ordf

035-21 59 45

035-16 23 14

073-0425535

evelina.lindblom@hallmus.se

 

302 36 Halmstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sträng

Penngränd 12 B

sekr

035-21 75 35

 

070-600 47 48

anders.strang@swipnet.se

 

302 71 Halmstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BorisNilsson

Ågård 404

kassör

0345-301 05

035-150789

0768-159115

boris.nilsson@swedbank.se

 

314 97 Torup

 

035-18 71 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Stare

Södra vägen 18

 

035-18 76 90

 

 

 

 

302 42 Halmstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtssson

Espenäsvägen 12

 

0340-65 06 12

 

070-282 74 84

eva.b.frillesas@telia.com

 

430 30 Frillesås

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan MÅS Persson

Gaggegatan 42

 

035-10 37 88

 

 

stefan@maspersson.se

 

302 37 Halmstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Rosberg

Valenciavägen 25A

 

0346/106 51

 

 

crosberg@hotmail.com

 

311 32Falkenberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Andersson

Dalgången 4

 

0430-717 79

 

 

birgitta.im.andersson@apoteket.se

 

312 31 Laholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Berger

Butiksvägen 4

 

035-107971

035-146052

070-662 6052

ylva.svedberg-berger@lthalland.se

 

302 41 Halmstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brittmarie Pantzar-Andersson

Mattisa gata 5

 

0340-670032

 

070-234 82 12

0340670032@telia.com

 

432 75 Träslövsläge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program hösten 2009

 

QL-turens höstresa                                                      26 september

Höstmöte                                                                      4 november

Vinstutställning                                                              november

Vinstval                                                                           november

 

 

 

Justering av föreningens stadgar

 

Föreningens stadgar behöver justeras. Bland annat tog årsmötet beslut att valberedningen skall reduceras till tre personer. Styrelsen har utarbetat ett förslag i linje med årsmötets beslut som förutom justering av valberedningens sammansättning främst består i en del språkliga förändringar allt i akt och mening för att göra stadgarna tydligare. Förändring av stadgarna kräver två föreningsbeslut avsikten är att det första skall tas på höstmötet och att beslutet sedan skall konfirmeras på årsmötet 2010.

Du kan läsa styrelsens förslag på vår hemsida www.hallandskonstforening.se

 

 

Presentkort på medlemskap

 

Nu kan Du köpa vårt Nya presentkort. Kortet är en lämplig gåva såsom julklapp eller som uppvaktning på andra högtidsdagar. Genom medlemskapet deltar man automatiskt i vårt fina medlemslotteri och får del av allt annat som föreningen har att bjuda. Det är formgivet av vår styrelsemedlem Britt-Marie Pantzar-Andersson från Träslövsläge. Presentkortet kostar 250:- och omfattar ett års medlemskap i Hallands Konstförening från och med år 2010. Du kan se presentkortet på vår hemsida www.hallandskonstforening.se Det kommer att finnas tillgängligt för försäljning i samband med höstmötet. Du kan också köpa genom att ta kontakt med vår kassör Boris Nilsson. Hans telefonnummer finner Du på sidan 3

Hallands Konstförenings kallar till höstmöte onsdag den 4 november kl 1830 på Högskolan i Halmstad, byggnad:Visionen, Malcussalen.

 

Göran Christenson, chef för Malmö konstmuseum, kåserar om museets samlingar och särskilt om museets fantastiska samling med rysk konst

 

Tillkännagivande av vinnarna i konstlotteriet

 

Presentation av Föreningens stipendiater.

Utlottning av två grafiska blad till närvarande medlemmar.

Beslut om revidering av föreningens stadgar.

 

Mötet avslutas med samkväm och enkel förtäring kostnad 100:-/person.

 

Anmälan om deltagande i samkvämet insänds senast

28 oktober till:

Anders Sträng, Penngränd 12B, 302 71 Halmstad

Eller e-post: anders.strang@swipnet.se

…………………………………………………………………………………………………

 

Anmälan till samkväm 11-04

 

Antal personer:……..

 

Namn(texta):………………………………………………………………………………….

 

 

 


                                                    QL-TURENS

         KONSTRESA

 

  KONST OCH ARKITEKTUR

                                       

 

 

                       

 

KONSTRESA TILL NORDVÄSTRA SKÅNE DEN

26 SEPTEMBER 2009

 

Avresa         KL 0800 Halmstad, Teatern

KL 0830 Laholm, Teckningsmuseet (Parkeringen vid Lagavägen)

                     

 

Kl 0900        Ankomst Konsthallen i Hishult

                      Utställningen omfattar keramiska objekt av

Marie Beckman och Jussi Ojala
 
samt måleri av Hans Olofsson.
Utställningen blir guidad och
kaffe och en halv ”fralla” serveras

Kl 1000       Avfärd mot Helsingborg

Kl 1100        Ankomst till Dunkers Kulturhus

som visar en utställning med samtidskonst

 inlånad från Malmö Konstmuseum samt

 en utställning man har kallat ”Teaterns väsen”

 

KL 1200      Avfärd mot Landskrona

                    

KL 1230      Ankomst Restaurang Pumphuset i Borstahusen

                     Lunch med fiskfilé från Stilla havet serveras

 

KL 1330      Avfärd mot Citadellet i landskrona

 

 

 

KL 1345      Ankomst till Citadellbadet

                     Kort studiebesök på anläggningen som har ritats av

                     Arkitekten Gert Wingård vars arkitektkontor

                     under åren nått stora internationella framgångar

 

KL1415       Ankomst till Landskrona konsthall
Utställningen ”Trettio års arkitektur genom

                     fyra decennier” är en vandringsutställning

                     som visar verk och projekt av Gert Wingård

 

KL 1515      Avfärd mot Kvidinge

 

KL 1545      Ankomst till Tomarps Kungsgård
Minnesutställning med Sölve Olssons verk,
traditionellt måleri med arkitektoniska inslag,

                     stilleben mm.
Utställningen blir guidad och kaffe och kaka ingår

KL 1700      Avfärd hemåt

KL 1730      Ankomst Laholm

KL 1800      Ankomst Halmstad

 

 

 

 

                   Anmälan till Sven Stare tfn 035/18 76 90 eller

                     Roland Andreasson tfn 035/193275 senast den 18 september

 

                     OBS! Vi räknar med att kunna ta 45 personer i bussen blir det fler anmälda går turen med de först anmälda. Betalning sker på bussen.

                     Pris 600:- (inkl bussresa, lunch, kaffe, entréer och guidning).
Vi är tacksamma för jämna pengar.

                    

 

 

 

 

                             Ql-turen är en ideell grupp med representanter från Laholms Konstklubb, Teckningsmuseets Vänner, Halmstad Skolors Konstförening, Hallands Konstförening och Förbundet Tanke och Känsla i Halmstad och Laholm.

                            Konst- och kulturresor erbjuds nu för trettonde året.