Bli medlem

För 350 kr per år 
blir du medlem i
Hallands Konstförening.

Sätt in pengarna på
bankgiro 5710-0075
Med uppgift om namn och adress.